Værd at vide Vigtig viden og nye artikler

Vandmåling og -håndtering  skal vælges, monteres, konfigureres og vedligeholdes korrekt, for det bedst mulige og sikre resultat.

På denne side har vi samlet lidt af vores viden om om vandmåling og håndtering samt gasdetektion. Aquasense står altid klar til at vejlede om det rigtige valg, så vi finder den løsning der passer bedst muligt til din opgave – Kontakt os i dag

INSTRUMENTERING TIL SPILDEVAND OG KLOAK

Hos Aquasense har vi flere års erfaring med at rådgive i instrumentering inden for vandtransport og -behandling. Vi har erfaring med alle typer af opgaver og samarbejder med en række af forskellige leverandører, for at kunne opfylde vores mission med at kunne bringe de bedste produkter fra de bedste producenter til det danske marked.

REDUKTION AF OMK. VED UDKØRSEL PÅ PUMPESTATIONER

Ultimate Controller til at automatisk reversere pumperne ved tilstopning. Udover den praktiske funktion logger Ultimate Controlleren også alle data på lokationen og giver på den måde al den nødvendige kontrolfunktionalitet og fik løst et stort problem med en lille investering.

INDLØBSFLOWMÅLING

PÅ ET SPILDEVANDSANLÆG

4 Signature® flowmålere, hver konfigureret med 360 LaserFlow™ sensorer, blev installeret ved indløbet af Nosedo spildevandsanlæg (WWTP) i Milano, Italien. Denne flowmålingsteknologi gav mulighed for en unik løsning på de udfordrende flowforhold på anlægget. Den berøringsfri doppler laser teknologi blev valgt af WWTP for deres løbende og vedligeholdelsesfrie flowmåling.

BEKENDTGØRELSE OM KLOAKARBEJDE

Uddrag fra “Bekendtgørelse om kloakarbejde”, der beskriver kravet til personbeskyttelse ved kloakarbejde, i form af håndholdte eller stationære gasdetektorer.

BEKENDTGØRELSE OM SIKKERHEDSSKILTNING

Uddrag af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

BEKENDTGØRELSE OM STOFFER OG MATERIALER

Uddrag af bekendtgørelse om stoffer og materialer.

BRUG OG VEDLIGEHOLD AF GASALARMER

Henvisninger vedrørende kalibrering og bump test af håndholdte gasdetektorer. Uddrag af producentens og myndighedernes anbefalinger.

GASSERS VÆGT KONTRA LUFT

Liste over 60 forskellige gasser og deres molekylærvægt. Anvendes til at finde den optimale placering af en stationær gasdetektorer.

GRÆNSEVÆRDIER FOR STOFFER OG MATERIALER

AT vejledning om f.eks. grænsværdier for arbejde med giftige og andre farlige stoffer, kilde : Retsinformation.dk

KEMISKE BETEGNELSER FOR GASSER

Liste over de mest almindelige gasser, deres kemiske navne og kemiske betegnelser (CH4, NH3, CO, CO2, H2S, O2, SO2 + mange flere).

KRYDSFØLSOMHED MELLEM GASSER

Liste over krydsfølsomheden mellem forskellige gasser, når de måles med en detektor fra Industrial Scientific Oldham. Hvorledes forskellige gasser kan påvirke sensorene.

LEL GRÆNSER FOR GASSER

Liste over LEL grænser (laveste eksplosionsgrænse) for forskellige gasser (dampe). Anvendes til at justerer alarmgrænser korrekt på gasalarmer.

STANDARD ALARMGRÆNSER GASALARMER

Liste over standard alarmgrænser i INDSCI gasalarmudstyr (%LEL, TWA, STEL m.m.). Både håndholdt og stationært udstyr.