Skip to content

Instrumentering til hav

Vælg produkttype til hav

Instrumentering til hav

Instrumentering til hav for pålidelig måling af niveau, bundforhold og vandkvalitet i søer og hav. Vi tilbyder udstyr fra de bedste producenter: Solinst, Aquaread, Ponsel, Pulsar og Campbell Scientific.

Aquasense hjælper med det helt rigtige udstyr til for eksempel kortlægning af naturens vandressourcer eller de løbende ændringer i vandets kvalitet, herunder f.eks. turbiditet, saltindhold eller opløst ilt.

Hos Aquasense står vi klar til at give dig service i form af råd, vejledning og projektering, samt finde de rigtige løsninger til dine opgaver.

Kontakt os allerede i dag!

Analyse af vandkvalitet i hav

Analysatorer af vandkvalitet

Niveaumåling i hav

Prøveoptagere til hav

Pumpestyring og dataloggere til hav

window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { var currentDate = new Date(); if (currentDate.getDate() === 21 && currentDate.getMonth() === 6) { // Husk, i JavaScript er januar 0 og december er 11. var elementsToHide = document.querySelectorAll(".yourClassName"); // Erstat '.yourClassName' med den klasse, du vil skjule. elementsToHide.forEach(function(element) { element.classList.add('hide-element'); }); } });