Skip to content

Certifikater ISO Standarter

ISO 9001 CERTIFICERING

 9001 certifikatet dækker kvalitetsstyringssystemer. Vi er certificeret som en virksomhed, der opretholder de højeste standarder for kvalitet og forbedring.

ISO 9001-certificeringen sikrer, at vi konstant leverer produkter og tjenester, der opfylder kundekrav og stræber efter forbedringer. Den er baseret på en række kvalitetsstyringsprincipper, herunder et stærkt kundefokus, en procesbaseret tilgang, løbende forbedring og engagement fra ledelsen.

Læs mere om ISO 9001 og hvad det betyder for vores kunder her.

 
 

ISO 14001 CERTIFICERING

 14001 certifikatet til vores miljøledelse. Vi er certificeret som en virksomhed, der opretholder de højeste standarder for kvalitet og forbedring i gennem vores ISO 9001, dette arbejder vi videre med i 14001.

ISO 14001-certificeringen sikrer, virksomheder identificerer og forstår deres miljøpåvirkninger og arbejder på at forbedre deres miljøpræstationer. Et vigtigt krav i ISO 14001 er udarbejdelsen af en miljøpolitik og målsætninger.

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores arbejde med ISO 14001 eller omfanget af vores system er du velkommen til at kontakte Christian H. Pausgaard, vores marketing ansvarlige.

Mail Chp@aquasense.dk eller mobil 4242 5087

 
window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { var currentDate = new Date(); if (currentDate.getDate() === 21 && currentDate.getMonth() === 6) { // Husk, i JavaScript er januar 0 og december er 11. var elementsToHide = document.querySelectorAll(".yourClassName"); // Erstat '.yourClassName' med den klasse, du vil skjule. elementsToHide.forEach(function(element) { element.classList.add('hide-element'); }); } });