Skip to content

Send vare til service Retur til reparation, service, udlejning og ombytning

Betingelser ved returnering af vare til service/reperation.

Forud for enhver returnering af varer til Aquasense, skal køber udfylde alle krævede felter, samt udskrive og vedlægge den mail, der modtages på sagen.

Returnering, uden udfyldt og vedlagt retur dokument, afvises og varerne tilbagesendes for købers regning.

Ved modtagelse udføres en indledende undersøgelse af instrumentet og efterfølgende reparation, med mindre andet er anført i retursagen.

Ønskes en prisvurdering inden reparation, skal dette anføres. En sådan vurdering koster 495,-.

Udstyr skal rengøres inden indsendelse, ellers vil dette blive gjort for købers regning. Manglende rengøring vil medføre et krav på 750 Kr. til opbevaring, rengøring og bortskaffelse af rensevæsker.

Aquasense modtager ikke udstyr retur til reparation eller lignende, såfremt udstyret er forurenet med giftigt, ætsende, sygdomsfremkaldende eller på anden måde skadeligt medie.

Ved at oprette sagen accepteres disse betingelser for returneringen.

Formular til returnering af vare.

OBS medsend venligst den mail du modtager på sagen, samt fakturakopi

Vedhæft evt. filer her
Filtyper: doc, Pdf, Jpeg, Png.
Max 5 MB
Bekræft dine oplysninger
Du bedes venligst printe og lægge udskriften ned i pakken, så vi kan se hvor enheden kommer fra.
window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { var currentDate = new Date(); if (currentDate.getDate() === 21 && currentDate.getMonth() === 6) { // Husk, i JavaScript er januar 0 og december er 11. var elementsToHide = document.querySelectorAll(".yourClassName"); // Erstat '.yourClassName' med den klasse, du vil skjule. elementsToHide.forEach(function(element) { element.classList.add('hide-element'); }); } });