Skip to content

Analyse og målinger i Dambrug

Vælg produkttype til dambrug

Analyse og målinger i Dambrug

Aquasense har udstyret til Analyse og målinger i Dambrug. Herunder enkel flowmåling på ind- og udløb samt sensorer til analyse af alle parametre af vandkvaliteten.

Vi har flowmålere til måling i både lukkede rør og åbne kanaler, så vi har også en løsning til dig. Med vores dataloggere kan data gemmes lokalt eller online på f.eks. vores server, hvor du så får adgang.

Derudover kan vi tilbyde et bredt udvalg af udstyr til måling af vandkvalitet – lige fra ”simple” sensorer og prøveoptagere til komplet online analyseudstyr.

Hos Aquasense står vi klar til at hjælpe dig med at finde det rigtige udstyr og de rigtige løsninger til dine opgaver. Kontakt os allerede i dag!

Instrumentering til dambrug

Analyse

Flow

Niveau

window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { var currentDate = new Date(); if (currentDate.getDate() === 21 && currentDate.getMonth() === 6) { // Husk, i JavaScript er januar 0 og december er 11. var elementsToHide = document.querySelectorAll(".yourClassName"); // Erstat '.yourClassName' med den klasse, du vil skjule. elementsToHide.forEach(function(element) { element.classList.add('hide-element'); }); } });