Skip to content

Måleinstrumenter til Sø & å

Vælg produkttype til sø og å

Måleinstrumenter til Sø & å

Måleinstrumenter til sø og å, som lever op til de øgede krav til måling af vandkvaliteten i de danske søer og åer. Aquasense står for pålidelig måling af flow, niveau, bundforhold og vandkvalitet i søer, åer og vandløb.

Skal du i gang med en kortlægning af naturens vandressourcer eller af de løbende ændringer i vandets kvalitet, herunder f. eks. turbiditet, saltindhold eller opløst ilt, kan Aquasense tilbyde udstyr og service til løsning af opgaverne. Vi leverer produkter fra de bedste leverandører, for at sikre dig en høj kvalitet og præcise målinger.

Så uanset hvilke opgaver, du arbejder med indenfor fersk- eller saltvandsområdet er Aquasense din bedste partner til løsning af alle slags kortlægnings- og måleopgaver samt dataopsamling.

Hos Aquasense står vi klar til at hjælpe dig med at finde det rigtige udstyr og de rigtige løsninger til dine opgaver.

Kontakt os allerede i dag!

Måleinstrumenter til Sø og å - Illustration

Analyse

Flow

Meteorologi

Niveau

Prøveoptagere

Pumpestyring og dataloggere

window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { var currentDate = new Date(); if (currentDate.getDate() === 21 && currentDate.getMonth() === 6) { // Husk, i JavaScript er januar 0 og december er 11. var elementsToHide = document.querySelectorAll(".yourClassName"); // Erstat '.yourClassName' med den klasse, du vil skjule. elementsToHide.forEach(function(element) { element.classList.add('hide-element'); }); } });