Skip to content

Flow

Det er ikke svært at få en flowmåler til at vise en værdi, det svære er at få den til at vise det korrekte flow.

Der er en grund til at der findes så mange forskellige flowmåler-teknologier. Hvert målested har sine unikke udfordringer. Vil du være sikker på at måle dit flow korrekt vil vi rigtig gerne dele ud af vores viden! Der er ofte uforudsete eller oversete problematikker man skal tage højde for, før man igangsætter en målekampagne.

Med afsæt i vores dybdegående knowhow og forståelse for teori og praksis kan vi hjælpe dig, med enhver type flowmåling. Du kan finde inspiration i vores applikationsløsninger. Hvis du ”kun” skal bruge udstyret i en kortere periode til fx en målekampange, har vi løsningen.

Herunder kan du se et bredt udvalg af vores produktportefølje, som vi håber, kan starte en dialog om det projekt eller problemstillingen du står overfor! Vi vil som sagt, rigtig gerne dele ud af vores viden vi tilsammen har skabt over 50 år. Det koster ikke noget at kontakte os på:

4242 5080 eller på mail info@aquasense.dk

window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { var currentDate = new Date(); if (currentDate.getDate() === 21 && currentDate.getMonth() === 6) { // Husk, i JavaScript er januar 0 og december er 11. var elementsToHide = document.querySelectorAll(".yourClassName"); // Erstat '.yourClassName' med den klasse, du vil skjule. elementsToHide.forEach(function(element) { element.classList.add('hide-element'); }); } });