Vælg en side

VÆRD AT VIDE

Vandmåling og håndtering  skal vælges, monteres, konfigureres og vedligeholdes korrekt, for det bedst mulige og sikre resultat. På denne side har vi samlet lidt af vores viden om om vandmåling og håndtering samt gasdetektion. Aquasense står altid klar til at vejlede om det rigtige valg, så vi finder den løsning der passer bedst muligt til din opgave – Kontakt os!

REDUKTION AF OMK. VED UDKØRSEL PÅ PUMPESTATIONER

Ultimate Controller til at automatisk reversere pumperne ved tilstopning. Udover den praktiske funktion logger Ultimate Controlleren også alle data på lokationen og giver på den måde al den nødvendige kontrolfunktionalitet og fik løst et stort problem med en lille investering.

INSTRUMENTERING TIL SPILDEVAND OG KLOAK

Hos Aquasense har vi flere års erfaring med at rådgive i instrumentering inden for vandtransport og -behandling. Vi har erfaring med alle typer af opgaver og samarbejder med en række af forskellige leverandører, for at kunne opfylde vores mission med at kunne bringe de bedste produkter fra de bedste producenter til det danske marked.

ARBEJDE I OG VED GYLLETANKE

Uddrag fra Arbejdstilsynets vejledning om “Anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg og ajlebeholdere)” der beskriver kravet til personbeskyttelse.

BEKENDTGØRELSE OM KLOAKARBEJDE

Uddrag fra “Bekendtgørelse om kloakarbejde”, der beskriver kravet til personbeskyttelse ved kloakarbejde, i form af håndholdte eller stationære gasdetektorer.

BEKENDTGØRELSE OM SIKKERHEDSSKILTNING

Uddrag af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

BEKENDTGØRELSE OM STOFFER OG MATERIALER

Uddrag af bekendtgørelse om stoffer og materialer.

BRUG OG VEDLIGEHOLD AF GASALARMER

Henvisninger vedrørende kalibrering og bump test af håndholdte gasdetektorer. Uddrag af producentens og myndighedernes anbefalinger.

CONTAINER SIKKERHED OG SUNDHEDSFARLIG GAS

Hvis I som virksomhed arbejder med tømning og inspektion af containere, skal I være opmærksomme på, at jeres ansatte under arbejde med tømning og inspektion af containere kan blive udsat for sundhedsfarlige gasser.

GASMOTORER OG GASFYREDE ANLÆG

Uddrag fra Gasreglementets afsnit B41 – ”Forskrifter for gasmotorinstallationer” og B4 ”Forskrifter for større gasfyrede anlæg” omhandlende gasdetektion og gasovervågning.

GASOVERVÅGNING I MASKINRUM

Uddrag fra AT vejledning 20B 4.4 ” Køleanlæg og varmepumper” på arbejdstilsynets hjemmeside om brug af kølemiddeldetektorer i maskinrum.

GASSERS VÆGT KONTRA LUFT

Liste over 60 forskellige gasser og deres molekylærvægt. Anvendes til at finde den optimale placering af en stationær gasdetektorer.

GRÆNSEVÆRDIER FOR STOFFER OG MATERIALER

AT vejledning om f.eks. grænsværdier for arbejde med giftige og andre farlige stoffer, kilde : https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139131#Bil2

HVIDBOG OM ”VISUELLE ALARMER”

EN 54-23, som det bliver lovpligtigt at overholde fra begyndelsen af marts 2013, blev udviklet som et supplement til EN54-3 for akustisk alarmudstyr; indkøringsperioden sluttede allerede i 2005, hvilket betyder, at det nu er det gældende teknologiske stade.

HVORFOR BUMP TEST KAN REDDE LIV

Artikel om hvorledes bump test af gasalarmer, inden brug, i sidste ende kan redde liv. Baseret på data fra mere end 27.000 gasalarmer og 1100 kunder (på engelsk).

KEMISKE BETEGNELSER FOR GASSER

Liste over de mest almindelige gasser, deres kemiske navne og kemiske betegnelser (CH4, NH3, CO, CO2, H2S, O2, SO2 + mange flere).

HKRYDSFØLSOMHED MELLEM GASSER

Liste over krydsfølsomheden mellem forskellige gasser, når de måles med en detektor fra Industrial Scientific Oldham. Hvorledes forskellige gasser kan påvirke sensorene.

LEL GRÆNSER FOR GASSER

Liste over LEL grænser (laveste eksplosionsgrænse) for forskellige gasser (dampe). Anvendes til at justerer alarmgrænser korrekt på gasalarmer.

STANDARD ALARMGRÆNSER GASALARMER

Liste over standard alarmgrænser i INDSCI gasalarmudstyr (%LEL, TWA, STEL m.m.). Både håndholdt og stationært udstyr.

TEORIEN BAG KURZ TERMISKE MASSEFLOWMÅLERE

Få et grundigt indblik i pricippet bag “konstant temperatur” målepricippet som Kurz anvender i deres termiske masseflowmålere (på engelsk).